مشاهده تریلر
داستان واقعی زندگی یک مأمور پلیس هند به‌نام مانوج کومار و کارمند سازمان درآمد و مالیات هند یعنی شرادا جوشی.
همراه با زیرنویس چسبیده
🏆جزو 250 فیلم برتر با رتبه 54