مشاهده تریلر
داستان چندین خانواده که تلاش می‌کنند از سرکوب کره شمالی فرار کنند و حقایق وحشتناکی را برای دنیا آشکار می‌کنند.
همراه با زیرنویس چسبیده