مشاهده تریلر
داستان یک آهنگر به‌نام کاترا که از موانع مختلفی عبور می‌کند تا به کشاورزان روستایش کمک کند بتوانند...
همراه با زیرنویس چسبیده