مشاهده تریلر
داستان یک انیماتور سبک استاپ‌موشن که پس از مرگ مادر مغرور و کنترل‌گرش سعی دارد با مشکلات‌اش دست و پنجه نرم کند.
همراه با زیرنویس چسبیده