مشاهده تریلر
مستندی درباره خلبانان بازنشسته و خلبانان جدید نیروی دریایی و تفنگداران دریایی آمریکا که تمرینات سخت و طاقت‌فرسا را پشت سر می‌گذارند تا به خلبانانی زبده تبدیل شوند.
همراه با زیرنویس چسبیده