مشاهده تریلر
داستان زنی به‌نام دلیا که در دوران پس از جنگ ایتالیا سعی دارد از با عملی کردن حرکتی اعتراضی بر علیه همسر بی‌رحم‌اش، از جامعه مردسالار فرار کند.
همراه با زیرنویس چسبیده