مشاهده تریلر
داستان در مورد گروهی از چند دختر نوجوان دبیرستانی است که حالا باید با زندگی بعد از دوران دبیرستان روبرو شوند ...
همراه با زیرنویس چسبیده