مشاهده تریلر
پس از آنکه گارفیلد بعد از مدت‌ها تصادفاً پدرش «ویک» که یک گربه خیابانی است را پیدا می‌کند، با دوست صمیمی‌اش اودی مجبور می‌شوند تا از زندگی راحت خود جدا شوند و به ویک ملحق شوند تا...
همراه با زیرنویس چسبیده
مشاهده تریلر
امپراطور کوزکو توسط مکر و حیله وزیر بدجنسش تبدیل به شتر شده است و اکنون باید به کمک شتربانی مهربان به نام پاچا دوباره امپراطوری از دست رفته‌اش را بازیابد و به تاج و تخت بنشیند…
نامزد دریافت 1 بار برنده جایزه 7 بار برنده جایزه و 27 بار نامزد دریافت جایزه
همراه با زیرنویس چسبیده
مشاهده تریلر
داستان در مورد جوجه ای است که در ابتدا با موجودات فضایی برخورد می کند. ولی چون مدرکی برای اثبات حرف یا حقانیت خود ندارد، تحقیر شده و مورد تمسخر اهالی شهر قرار می‌گیرد. سرانجام موقعیتی پیش می‌آید که قهرمان کوچولو، درستی ادعاهای خودش را اثبات کند. موجودات فضایی واقعا در خیال حمله به زمین هستند و باید سیاره را نجات داد…
همراه با زیرنویس چسبیده