مشاهده تریلر
داستان دو وکیل که دختری اسرار آمیز را به سرپرستی قبول می‌کنند غافل از آنکه دخترک پس از دیمین، دجال جدید است.
همراه با زیرنویس چسبیده