مشاهده تریلر
داستان الهام گرفته شده از رویدادی حقیقی که یک آرایشگر به تنهایی گروه بزرگی از مردم را جمع می‌کند تا به پدری مجرد کمک کنند که دختر بیمارش را نجات دهد.
همراه با زیرنویس چسبیده