مشاهده تریلر
داستان درمورد معلم تربیت بندی مدرسه ای است که سابقا قهرمان بوکس کره بوده است. به دلیل اختلافاتش به دبیرستانی روستایی منتقل می شود تا شهریه دانش آموزان را نقد کند. اما در این بین وارد ماجرای گم شدن دختری دبیرستانی می شود که اشخاصی نمی خواهند پرونده او حل شود.
همراه با زیرنویس چسبیده