مشاهده تریلر
داستان در قرن 23 و در مریخ روایت می‌شود، جایی که یک کارآگاه خصوصی به‌نام آلین روبی و ربات هوشمند همراه‌اش یعنی کارلوس ریورا به دنبال حل یک پرونده قتل هستند.
همراه با زیرنویس چسبیده