مشاهده تریلر
فیلم "چگونه غرب تسخیر شد" سرگذشت خانواده‌ای را که طی چندین دهه، از گسترش غرب در قرن نوزدهم که شامل کشف طلا، جنگ داخلی و ساخت راه‌آهن می‌شود، نمایش می‌دهد…
برنده 3 بار برنده جایزه 10 بار برنده جایزه و 5 بار نامزد دریافت جایزه
همراه با زیرنویس چسبیده