مشاهده تریلر
دیمین که در آستانه سیزده سالگی قرار دارد، حالا سرنوشت خود را که در دستان شیطان قرار دارد پذیرفته است و...
همراه با زیرنویس چسبیده