مشاهده تریلر
مردی که متهم به قتل همسرش است، از زندان می گریزد و به اتفاق یک زن دیگر سعی دارد بی گناهی خودش را ثابت کند...
همراه با زیرنویس چسبیده
مشاهده تریلر
مزرعه دارى به نام « دان اوانز » ( هفلین ) به دلیل خشک سالى طولانى از عهده‏ى تأمین معاش خانواده‏ى خود برنیامده است . او به دویست دلار براى حفر یک چاه نیاز دارد و این پول را در قبال کمک به انتقال یاغى بدنام ، « بن وید » ( فورد ) به زندان یوماى آریزونا دریافت خواهد کرد…
نامزد دریافت 1 BAFTA Film Award 2 بار برنده جایزه و 4 بار نامزد دریافت جایزه
همراه با زیرنویس چسبیده