مشاهده تریلر
یک سگ فرشته به‌نام چارلی بدون آنکه کسی بفهمد از بهشت به زمین می‌آید اما در زمین گیر می‌افتد و با دختر یتیمی که می‌تواند با حیوانات صحبت کند دوست می‌شود. در طی این مدت چارلی یاد می‌گیرد که دوستی، بهترین هدیه دنیاست و...
همراه با زیرنویس چسبیده