مشاهده تریلر
داستان گروهی از دوستان که می‌خواهند دوست خود را از غار گونا که تا به‌حال کسی زنده از آن باز نگشته است، نجات دهند.
همراه با زیرنویس چسبیده