مشاهده تریلر
داستان فردی که پس از اینکه مهاجمانی او را با چاقو زخمی می کنند، مرگ را پیش روی خودمی بیند. حال با چاقویی در سینه و ضعیف و رو به مرگ، تلاش می‌کند تا ...
همراه با زیرنویس چسبیده