مشاهده تریلر
داستان زنی که در شب اول کارش در یک مسافرخانه حس می‌کند که مسافرخانه تسخیر شده است.
همراه با زیرنویس چسبیده