مشاهده تریلر
پس از فرار اینشتین از دست آلمان نازی چه اتفاقی افتاد؟ این مستند با استفاده از فیلم‌های آرشیوی و حرف‌های خود شخص آلبرت اینشتین سعی دارد در ذهن این نابغه رنج‌دیده کاوش کند.
همراه با زیرنویس چسبیده