مشاهده تریلر
داستان یک مأمور مخفی بریتانیایی که وظیفه حل یک معمای شوم را بر عهده می‌گیرد و در این راه درگیر عشق، فریب و خیانت می‌شود. نتیجه مأموریت او می‌تواند مسیر تاریخ را تغییر دهد.
همراه با زیرنویس چسبیده