مشاهده تریلر
فیلم داستان چند خواهر و برادر آمریکایی را روایت می کند که با هم مشکل دارند؛ آلیس و پل با بی میلی قبول می کنند که در عروسی خواهر ناتنی ثروتمند شان که با هم قطع رابطه کرده اند در حومه انگلیس شرکت کنند و در کنار مادرشان دونا باشند.
تاریخ انتشار: 27 آبان 1401