52384 بازدید
دانلود سریال Fear the Walking Dead با زیرنویس فارسی چسبیده
 • 2015
 • Fear the Walking Dead

 • 44 دقیقه
 • 7.0 99,620 رای
 • نویسنده : dave erickson, robert kirkman
4.5(247 رای)
7.0
امتیاز در IMDB

خلاصه داستان

داستان روزهای نخست بروز بحران بشریت و آلوده شدن مردم به ویروسی که آنان را تبدیل به زامبی کرده را به تصویر بکشد و…
پخش آنلاین تریلر

فصل: 1 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p HDTV SoftSub | میانگین حجم: 450 مگابایت

 • کیفیت :720p HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p HDTV SoftSub

فصل: 1 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 480p HDTV SoftSub | میانگین حجم: 250 مگابایت

 • کیفیت :480p HDTV SoftSub
 • کیفیت :480p HDTV SoftSub
 • کیفیت :480p HDTV SoftSub
 • کیفیت :480p HDTV SoftSub
 • کیفیت :480p HDTV SoftSub
 • کیفیت :480p HDTV SoftSub

فصل: 2 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p WEB-DL SoftSub | میانگین حجم: 300 مگابایت

 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub

فصل: 2 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 480p WEB-DL SoftSub | میانگین حجم: 150 مگابایت

 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub

فصل: 3 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p WEB-DL SoftSub | میانگین حجم: 300 مگابایت

 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub

فصل: 3 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 480p WEB-DL SoftSub | میانگین حجم: 150 مگابایت

 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub

فصل: 4 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p WEB-DL SoftSub | میانگین حجم: 300 مگابایت

 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub

فصل: 4 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 480p WEB-DL SoftSub | میانگین حجم: 150 مگابایت

 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub

فصل: 5 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p HDTV SoftSub | میانگین حجم: 350 مگابایت

 • کیفیت :720p HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p HDTV SoftSub

فصل: 5 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p x265 HDTV SoftSub | میانگین حجم: 250 مگابایت

 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub

فصل: 5 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 480p HDTV SoftSub | میانگین حجم: 175 مگابایت

 • کیفیت :480p HDTV SoftSub
 • کیفیت :480p HDTV SoftSub
 • کیفیت :480p HDTV SoftSub
 • کیفیت :480p HDTV SoftSub
 • کیفیت :480p HDTV SoftSub
 • کیفیت :480p HDTV SoftSub
 • کیفیت :480p HDTV SoftSub
 • کیفیت :480p HDTV SoftSub
 • کیفیت :480p HDTV SoftSub
 • کیفیت :480p HDTV SoftSub
 • کیفیت :480p HDTV SoftSub
 • کیفیت :480p HDTV SoftSub
 • کیفیت :480p HDTV SoftSub
 • کیفیت :480p HDTV SoftSub
 • کیفیت :480p HDTV SoftSub
 • کیفیت :480p HDTV SoftSub

فصل: 6 | تعداد قسمت: 8 | کیفیت: 720p HDTV SoftSub | میانگین حجم: 350 مگابایت

 • کیفیت :720p HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p HDTV SoftSub

فصل: 6 | تعداد قسمت: 8 | کیفیت: 720p x265 HDTV SoftSub | میانگین حجم: 250 مگابایت

 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub

فصل: 6 | تعداد قسمت: 8 | کیفیت: 480p HDTV SoftSub | میانگین حجم: 175 مگابایت

 • کیفیت :480p HDTV SoftSub
 • کیفیت :480p HDTV SoftSub
 • کیفیت :480p HDTV SoftSub
 • کیفیت :480p HDTV SoftSub
 • کیفیت :480p HDTV SoftSub
 • کیفیت :480p HDTV SoftSub
 • کیفیت :480p HDTV SoftSub
 • کیفیت :480p HDTV SoftSub

⚠️ دانلود از سایت تنها با IP ایران ممکن میباشد، حتما قبل از دانلود VPN خود را خاموش کنید، همچنین با نرم افزار IDM در رایانه و ADM در موبایل اقدام به دانلود نمائید.

برای باخبر شدن از آخرین اخبار سایت و آدرس جدید ، به کانال تلگرام دیجی موویز بپیوندید.
برای عضویت در کانال اینجا را کلیک کنید

جدیدترین تریلرها و جذاب ترین سکانس ها با زیرنویس فارسی در اینستاگرام دیجی موویز
دیجی موویز را در اینستاگرام دنبال کنید

دانلود سریال Fear the Walking Dead

ترس از مردگان متحرک (Fear the Walking Dead) یک سریال به سبک ترسناک، درام، علمی تخیلی و هیجان انگیز تولید مشترک «دیو اریکسون» ، «رابرت کرکمن» که در تاریخ 23 آگوست 2015 اولین قسمت از فصل نخست آن در کشورهای ایالات متحده آمریکا و مکزیک از شبکه AMC منتشر شده است . همچنین ستارگانی همچون «کیم دیکنز» ، «فرانک دیلن» ، «کلیف کورتیس» در این سریال به ایفای نقش میپردازند. این سریال در واقع اولین اسپین آف (پیش درآمد) سریال «مردگان متحرک» (دانلود سریال The Walking Dead) می باشد. دومین اسپین آف این سریال «مردگان متحرک : فراسوی جهان» (دانلود سریال TWD World Beyond) در سال 2020 منتشر شد. دانلود سریال Fear the Walking Dead با زیرنویس فارسی چسبیده , ترس از مردگان متحرک

 

«دانلود سریال ترس از مردگان متحرک با زیرنویس فارسی چسبیده»

تاکنون بازگشت آلیشیا دبنام-کری در نقش آلیشیا کلارک، کلمن دومینگو در نقش ویکتور استرند، دانای گارسیا در نقش لوسیانا گالوز، مگی گریس در نقش آلتیا، جنا الفمن در نقش جون، الکسا نیسنسون در نقش چارلی و گرت دیلاهانت در نقش جان دوری، در فصل پنجم سریال  Fear the Walking Dead تایید و اعلام شده است. همچنین بین فصل پنجم این سریال و سریال The Walking Dead قرار است شاهد دومین کراس اور نیز باشیم.

 

کراس اول در فصل چهارم بود که در طی آن شاهد حضور شخصیت مورگان جونز با بازی لنی جیمز، بودیم و این شخصیت قرار است در فصل پنجم و ششم نیز حضور داشته باشد. حال آستین آملیو، بازیگر نقش دوایت در سریال The Walking Dead که دست راست نیگان بود و پس از پایان فصل هشتم به دلیل ممنوع شدن برای زندگی در منطقه امن الکساندریا این مجموعه را ترک کرد، قرار است در فصل پنجم و ششم سریال حضور داشته باشد و یکی از شخصیت‌های اصلی فصل های آینده این سریال خواهد بود.

 

داستان

داستان روزهای نخست بروز بحران بشریت و آلوده شدن مردم به ویروسی که آنان را تبدیل به زامبی کرده را به تصویر بکشد و…
هم اکنون میتوانید این سریال زیبا را با کیفیت عالی 1080p WEB-DL و زیرنویس فارسی چسبیده از وب سایت دیجی موویز دانلود نمایید.

نظرات کاربران

57 Comments
جدیدترین
قدیمی ترین پر امتیاز ترین
Inline Feedbacks
View all comments

دوستان میشه بگین زمان پخش سریال کیه ؟

خیلی خوبه این فصلش😍

چرا دیر میزارین قسمت دوم هم اومد دوس دارم از اینجا دان کنم هارد ساب زودتر بذارین قسمت ۳ از دیجی بگیرم …فیلم خیلی خوبیه من میدم ۸ونیم از۱۰

کاملا موافقم

در شروع مرگبار کووید۱۹ و خارج شدن مدیریت بحران از دست مسیولین این بهترین سرانجام برای انهایی که همه چیز به شوخی و خنده برگذار میکنن و با جمله من به کرونا اعتقاد ندارم اوج حماقت خودشون نشون میدن.به امید سلامتی برای تمامی مردم کره خاکی و نابودی کرونا.با دیدن این سریال هم لذت ببرید و هم درس بگیرید.که فقط انسانیت است که بر همه حماقتها پیروز میشه.

سریال عالیه و باید بگم ک اوایل سریال حوصلتون رو سر میبره ولی بعد عاشقش میشید

دمتون گرم عالیه این سایت

ایول لعنتی تو اومدیییییی. پخشش چه روزهاییه؟؟؟ وایی خیلی عالیهه این

ژوووووووون پس از انتظاری مدید بلاخره فصل شیش اومد🥰🤩🤩🤩

من تازه می خوام شروع کنم این سریالو می خواستم بدونم که از چه قسمتی توی والکینگ دد اینو شروع کنم و ایا اصلا اینا تو یه زمانن یا زمانشون فرق داره؟

اول بشین واکینگ دد نگاه کن که حسابه کار دستت بیاد
بعد بیا سراغه این چون واکینگ دد نسبت به این بهتره ولی دوتاشون عالی
دوتاشون توی یه دنیان و قراره که توی اینده به هم برسن

تقریبا از اخر فصل ۸واکینگ دد شروع میشه

سلام Fear the Walking Dead داره اوایل زامبی هارو توضیح میده هرج و مرج شهر بقا برای اب از این جور چیز هاست توصیه میکنم حتما ببین عالیه

والکینگ دد مربوط به زامبی های شمال امریکاست.و چگونگی بوجود امدن اخر الزمان در ایالات شمالی نشون میده.اما ترس از مردگان از جنوب شروع میشه.مرز مکزیک،اغاز این اپیدمی است.بعلت اینکه ترس از مردگان با اینکه از لاظ زمانی درام،از مردگان جلوتره ولی بعلت ورود یکی از کاراکترهای مردگان در ترس از مردگان وتبدیل شدن اون به نقش اصلی باید فصل یک مردگان ببینی.بعد میتونی ۴ فصل ترس ببینی و بعد بری فصل ۲ به بعد مردگان ببینی تا انتها و برگشت کنی به ترس .اینجوری فواصل زمانی هر دو سریال با هم مچ میشن.

سلام، این سریال اسپین اف واکینگ دد هست، یعنی هر دو تو یک دنیا هستند، تا فصل چهار کاری به خط داستانی اصلی واکینگ دد نداره اما از فصل ۴ این سریال و فصل ۸ سریال واکینگ دد، این دو تا بهم گره میخورند. یعنی اول حداقل تا فصل ۸ واکینگ دد رو ببین بعد بشین اینو نگاه کن

فکر کنم از فصل ۴ یا ۵ به بعد والکینگ دید شروع شد این فصل.ببین تاریخ اکرانشونو .یه جایی هم سری هم میشن این دو سریال که باید دقت کنی .معمولا بعد فصل والکیدنگ دید باید فصل بعد این سریالو ببینی.در ضمن این سریال بشدت از والکینگ دید جذابتره.به من که بیشتر میچسبه .

خیلی سریال جذاب و بی نظیریه فصل اولشو نگاه کردم اصلا خوشم نیومد بعد از سه ماه گفتم فصل دو رو ببینم شاید خوشم بیاد از اپیزود پنجم به بعد سریال تازه شروع شد…
خیلی خوبه توصیه میکنم تماشا کنید
فصل سوم هم عالی بود